Publikationer 

Urval: 1998Rensa urval
Din sökning gav 3 träffar
 • Miljöövervakning av biotoper med gamla ekar

  Rapporten Miljöövervakning av biotoper med gamla ekar Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  MiljöövervakningavbiotopermedgamlaekariÖstergötland1998 (73 kB)

 • Tvångsomhändertagande av vuxna missbrukare LVM-ärenden 1997

  (PUBLICERAD 1998)
  Länsstyrelsen har sedan 1984 redovisat LVM-statistik. Rapporten för 1997 innehåller statistikuppgifter från länets kommuner och kommentarer om utvecklingstendenser från länsstyrelsen.
   
  Underlag till rapporten har inhämtats från Länsrätten och via en enkät som har besvarats av länets kommuner (se bilaga 1). En viss differens finns i statistikmaterialet eftersom kommunerna red ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  lvm97 (53 kB)

 • Socialtjänstens insatser för kvinnor som utsätts för våld

  (PUBLICERAD 1998)
  Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige för misshandel och sexualbrott. I många fall handlar det om brott som begås av en man som är närstående till kvinnan. Våldsbrott mot kvinnor utgör ett allvarligt samhällsproblem och är ett allvarligt uttryck för bristande jämställdhet. Regeringens förslag för att bekämpa våldet mot kvinnor berör ett brett fält av områden och har t ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  kvvald98 (94 kB)