Fiber till landsbygden

Länsstyrelsen i Örebro län arbetar på olika sätt för att länet ska ha en levande och attraktiv landsbygd. Tillgången till bredbandsnät är då viktig och Länsstyrelsen arbetar därför, tillsammans med länets kommuner, för att nät byggs ut i alla delar av länet.

Utbyggnad av fibernät sker på marknads­mässig grund. Det innebär att det inte är staten eller kommunerna som ansvarar för var och när ett nät byggs ut.

Eget initiativ och ett lokalt engagemang

För att boende på landsbygden ska få tillgång till bredband via fiber inom en rimlig framtid, krävs därför att egna initiativ måste tas vilket förutsätter ett personligt engagemang. Med andra ord är det upp till dig, dina grannar och andra i byn eller i området att dra igång och samordna det arbete som krävs för att ni snabbare ska få ett bra bredbandsnät där just ni bor. Med bredband via fiber får du en stabil anslutning till din bostad som också höjer värdet på din villa.

Statligt stöd

Idag finns det mycket begränsade möjligheter att få statligt stöd till bredbandsutbyggnad.

Region Örebro län samordnar bredband

Sedan 2008 har Länsstyrelsen tillsammans med kommuner genomfört olika bredbandsprojekt i länets landsbygder, men sedan årsskiftet 2015-2016 ansvarar Region Örebro län för den samordningen. Ett projekt kvarstår, Klivet 15, som finansieras genom Landsbygdsprogrammet och gäller ett antal samförläggningar i landsbygderna i kommunerna Lekeberg, Hallsberg, Örebro, Karlskoga. Det påbörjades under 2014 och planeras att avslutas senast under 2019.

 Content Editor