Nya klimatprojekt minskar länets utsläpp

Naturvårdsverket har fattat beslut om stöd till sex nya projekt i länet för att minska klimatpåverkande utsläpp. Projekten får sammanlagt 22,3 miljoner kronor i stöd. Det statliga stödet bidrar till att investeringar kan genomföras för att lasta mer gods på tåg i både Kvarntorp och Frövi.  Ett företags lokaler ställs om till förnybar uppvärmning i Hallsberg, Karlskoga och Örebro. Nya laddare för elfordon installeras i Degerfors-, Kumla- och Örebro kommun.

Grönare logistik
De två största projekten i denna beslutsomgång handlar om investeringar för nya omlastningsterminaler i Kvarntorp och i Frövi. De ska bidra till att mer gods kan  transporteras med tåg. Pontus och Partners Örebro Förvaltning AB beviljas 11 miljoner i stöd för en omlastningsterminal i Kvarntorp. Projektet kommer att minska de klimatpåverkande utsläppen med ca 3 500 ton per år. Åtgärden kommer direkt att innebära sysselsättning för ca 10 personer och väntas kunna ha indirekta effekter på ett stort antal jobb.   Lindesbergs kommun beviljas  9,2  miljoner för investeringar i spår  och väg för ny omlastningsterminal i Frövi. Åtgärden väntas minska de klimatpåverkande utsläppen med 4 902 ton per år och bidra till stärkt konkurrenskraft, näringslivsutveckling och ökad sysselsättning.  Den minskade trafiken med lastbilar innebär  förutom minskad klimatpåverkan även mindre utsläpp av hälsopåverkande utsläpp och trafikbuller.
Varje godståg ersätter minst 30 lastbilar.

Förnybar uppvärmning
Betongtillverkaren Thomas Betong AB ställer  i samverkan med  Böta Kvarn Consulting AB om sin uppvärmning på flera platser i landet. I Örebro län är det lokalerna i  Hallsberg, Karlskoga och  Örebro som nu ska ställas om från oljeeldning till uppvärmning med träpellets.  Böta Kvarn, som står för investeringen, beviljas  ca 1,5 miljoner i stöd. Projektet kommer att minska de klimatpåverkande utsläppen med  ca 271 ton per år.
I projektet förväntas en viss sysselsättningseffekt eftersom  den nya pannan kräver tillsyn och att arbetstillfällen även skapas i samband med produktion och hantering av träpellets.

Laddare för besökare, kunder och personal
Tre projekt beviljas stöd för att  installera fler laddstationer i Örebro län

  • Degerfors energi AB  beviljas 52 500 kr i stöd för uppförande av tre publika destinationsladdare i Degerfors kommun. Åtgärden beräknas minska de klimatpåverkande utsläppen med 8760 kilo per år
  • Fortum Charge & Drive  beviljas 43 000 i stöd för att installera laddplatser vid två McDonalds-restauranger i länet. Åtgärden  beräknas minska de klimatpåverkande utsläppen med 389 kilo koldioxid per år.
  • Rexel Sverige AB  har beviljats  12 500 kr i stöd  för en laddplats vid  Selga-butiken  på Aspholmen. Åtgärden beräknas minska de klimatpåverkande utsläppen med 97 kilo per år.  Förtaget gör liknande investeringar på flera platser i landet.

 

Fakta om Klimatklivet
Nästa ansökningsperiod är den  9  augusti  – 11 september 2017.  Naturvårdsverket beviljar stöd till de åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen mest per investeringskrona. Länsstyrelsen arbetar med vägledning om Klimatklivet och att samordna insatserna för minskade utsläpp. Hittills har 23 projekt beviljats investeringsstöd i Örebro län.