Lodjursinventering för vintern 2016/2017 klar

Nu är inventeringsresultatet för lodjur i Sverige under vintern 2016/2017 fastställt. I hela Sverige fanns i vinter ungefär 1220 lodjur. I länet fanns 8 lodjursfamiljer.

Lodjur inventeras med gemensamma metoder i Norge och Sverige sedan vintern 2014. Resultatet sammanställs i en gemensam rapport från norska Rovdata och svenska Viltskadecenter, på uppdrag från Miljødirektoratet och Naturvårdsverket.

Ta del av Naturvårdsverkets pressmeddelande:​

http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Ungefar-lika-manga-lodjur-som-i-fjol/

Rapporten i sin helhet kan du läsa via länken nedan:

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2446054