Försvarsmaktsövning Aurora 17

I september, från den 11-29 september, pågår den nationella försvarsövningen Aurora 17, i vilken också utländska förband deltar. Övningen kan under perioder innebära trafikstörningar på våra vägar samt mer buller från Villingsbergs skjutfält.

Uppdaterat: 2017-09-22, kl. 08.10

För allmänheten kan övning Aurora innebära trafikstörningar och längre restider. Tänk därför på att vara ute i god tid och att lyssna till trafikradion i P4 om du vill följa trafikläget. 

Övning Aurora kan också medföra buller i samband med flygningar till och från en helikopterbas på Villingsbergs skjutfält. 

Råd och rekommendationer till trafikanter

Exempel på trafikproblem som kan uppstå vid större försvarsövningar:

  • Kolonner med många och eventuellt långsamtgående fordon. Undvik omkörningar där det inte är motorväg, eller välj annan väg om det är möjligt.
  • Tunga fordon som antingen måste köra mycket sakta över vissa broar eller är tvungna att köra vägbanemitt/bromitt för att få passera och då ensam på bron. Kör inte om dessa.

"Du får inte bryta eller på annat sätt hindra militärkolonn, kolonn av fordon som tillhör räddningstjänst, begravningsfölje, grupp av barn under ledares uppsikt eller annan procession". (2 kap 6 § trafikförordningen)

För mer information besök Trafikverkets webbplats.

Helikopterbas i Villingberg kan ge ökat buller

En helikopterbas kommer att finnas på Villingsbergs skjutfält från den 
18-28 september. Trafiken är inte begränsad till skjutfältet, utan flygningar sker även utanför området och kan ske dygnet runt.

Lågflygningar under 100 meter kommer att förekomma samt flyghöjder upp till 500 meter. Helikoptrarna kommer att undvika lågflygningar
över gårdar. 

Om övning Aurora 17

Aurora 17 är en nationell försvarsövning där fler än 19 000 personer ur Försvarsmakten, ett 40-tal myndigheter samt internationella förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Litauen, Norge och USA deltar.

Övning Aurora kommer framför allt att påverka Mälardalen och Stockholm, Gotland och Göteborg. För Örebro län innebär det främst militära transporter på vägar genom länet. På Villingsbergs skjutfält kommer det under övningen att finnas en helikopterbas.

Länsstyrelsens roll i övning Aurora

Länsstyrelsen i Örebro län deltar inte i själva övningen, utan arbetar, utifrån sitt geografiska områdesansvar, med att ge stöd till och koordinera de civila aktörerna. I praktiken innebär det att ta ansvar för att det finns en löpande regional samverkan med alla berörda aktörer. Det kan också bli aktuellt att stödja Försvarsmakten i olika frågor.

Läs med om övning Aurora hos Försvarsmakten 


För trafikinformation under övningen:

Trafikverket och Trafiken.nu

Sveriges radio P4 Örebro (trafikradion)