Nominera till Mälarens vattenpris 2017

Vem vinner Mälarens vattenpris 2017? Nominera din kandidat senast den 20 februari. Temat för 2017 års konferens är dricksvatten och priset delas ut till en innovativ åtgärd som bidrar till förbättrad vattenkvalitet inom Mälarens avrinningsområde eller på Gotland. Prissumman är 60 000 kronor och delas ut på Mälarkonferensen i mars 2017.


​Mälarens vattenpris 2017 delas ut till en fysisk och genomförd åtgärd med syfte att förbättra vattenkvaliteten i Mälarens avrinningsområde samt på Gotland. Åtgärden får gärna bidra till klimatanpassning, vara innovativ, ha koppling till hållbart uttag av dricksvatten samt främja människors välbefinnande, biologisk mångfald och regional utveckling eller samverkan. Ytterligare fördelar är om åtgärden tar hänsyn till klimatförändringar och bidrar till uppfyllande av ett eller flera miljömål.

Vem tycker du har gjort en insats som förbättrat vattenkvaliteten?

Nominera din kandidat via formuläret nedan. Vi behöver din nominering senast den 20 februari 2017. Glöm inte att motivera varför du tycker att just din kandidat är en värdig vinnare.

Vinnarens utses av en jury som består av representanter från de fem länen runt Mälaren samt Gotlands län.

Vi står bakom priset

Bakom Mälarens vattenpris står länsstyrelserna runt Mälaren: Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro. Bakom 2017 års pris står även länsstyrelsen på Gotland. Varje län bidrar med 10 000 kr till prissumman.

Tidigare vinnare

År 2017 är det fjärde gången som Mälarens vattenpris delas ut. Tidigare vinnare av priset är:
• Våtkompostprojektet i Strängnäs, 2015
• Enköpings vattenpark, 2013
• Västerås stad, 2012