Frågor och svar - kameraövervakning

Här får du svar på de vanligaste frågorna som rör kameraövervakning.

När krävs tillstånd till kameraövervakning?

Tillstånd till kameraövervakning krävs för att en övervakningskamera ska få vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. Med uttrycket ”plats dit allmänheten har tillträde” avses platser där människor kan tänkas uppehålla sig. Det tillståndspliktiga området omfattar inte bara platser som allmänheten brukar uppehålla sig vid utan också områden som allmänheten överhuvudtaget har tillträde till.

Vad är exempel på en plats dit allmänheten har tillträde?

  • Gator, torg och parker
  • Butiker, varuhus, banker
  • Kyrkor, museer och bibliotek
  • Sjukhus
  • Parkeringsplatser/Parkeringshus
  • Restauranger
  • Biografer
  • Badhus, solarium och gym
  • Skog och mark
  • Biltvätt

Ansök om tillstånd till allmän kameraövervakning

 

Vad får jag övervaka utan tillstånd?

Övervakning utan tillstånd får endast ske av strikt privata utrymmen eller områden som vanligtvis inte anses upplåtna för allmänheten till exempel bostäder, villatomter, trappuppgångar i flerfamiljshus, soprum eller utrymmen och områden på arbetsplatser där allmänheten inte tillåts uppehålla sig.

Vad gäller när en butik ska anmälan om kameraövervakning?

För butiker gäller särskilda regler om anmälan om övervakningskameror. Anmälan ska vara registrerad av länsstyrelsen innan övervakningsutrustningen sätts upp. En butiksinnehavare får sätta upp övervakningskameror i sin butik utan att ansöka om tillstånd om:

1. övervakningen bara ska förebygga eller avslöja brott,
2. övervakningskameran är fast monterad (ej rörlig) och försedd med fast optik (ej zoom),
3. den som sköter övervakningen har en skriftlig överenskommelse om övervakningen med skyddsombud, skyddskommitté eller en fackföreningsorganisation på arbetsplatsen.

Om de tre förutsättningarna är uppfyllda räcker det att butiksinnehavaren till länsstyrelsen anmäler att han eller hon tänker sätta upp övervakningskameror. Avlyssning eller inspelning av ljud får dock inte ske. Med butikslokal avses en lokal, där man kan köpa varor/tjänster eller hyra varor. Observera att restauranger och andra näringsställen inte anses vara butiker.

Anmäl allmän kameraövervakning

Krävs tillstånd om jag vill sätta upp kameror som endast ska användas när lokalen är stängd för allmänheten?

Ja, tillstånd krävs. När övervakningen bedrivs är inte väsentligt.

Krävs skyltning om kameraövervakning i de fall ett privat område övervakas?

Ja. Genom tydlig skyltning ska det framgå att övervakning pågår.

Får jag skylta om kameraövervakning utan att kameraövervakning bedrivs?

Ja.

Krävs tillstånd för att få sätta upp kameraattrapper?

Nej.

Vem kan jag vända mig till om jag har frågor om kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde?

För närmare information om kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde hänvisas till Datainspektionen. Datainspektionen nås på telefonnummer: 08-657 61 00 alternativt datainspektionen@datainspektionen.se.