Pershyttan

(Nora socken)
Flygbild över Gamla Pershyttan med hytta och bergsmansgårdar mera med mera.

Motivering

Bergslagsmiljö med mycket välbevarad och unikt hytt- och gruvområde, vars bebyggelse och anläggningar som speglar verksamhet från främst 1700- och 1800-talen. (Bymiljö).

Uttryck för riksintresset

Mycket välbevarad hyttby med hytta och kraftförsörjning genom Smygarebäckens åtta dammlägen. Hjulhus, stånggången som är en av landets få bevarade samt andra byggnader och anläggningar med anknytning till driften. Landskap präglat av bergsbruk med gruvhål, rödmyllade ovanjordsanläggningar i trä, verksbyggnader, varphögar och utmålsstenar som representerar olika tidsepokers bearbetningstekniker. I området ingår även: Enskilda gårdar och torp, kvarn, skola och järnväg.

Pershyttan är ett av länets kulturreservat, läs mer om kulturreservatet Gamla Pershyttans bergsmansby.