Landskapsvård

Bild på en person som röjer gräs på Lekebackens gravfält.

Länsstyrelsen arbetar med landskapsvård för att bevara och synliggöra landskapets värden, och vi ger även information om dessa värden till både närboende och turister.

Om du vill vårda ett värdefullt kulturlandskap som berättar om länets historia kan du få bidrag från Länsstyrelsen för det. Bidragen styrs utifrån de projekt som vi har prioriterat, och insatserna kan både gälla kulturlämningar och växt- och djurlivet. En viktig del i detta arbete är att ta fram fakta och annan information om kulturlandskapet. Vi ger också bidrag till olika EU-projekt som rör kulturlandskapet. Länsstyrelsen lämnar även bidrag till föreningar, företag och enskilda personer som vill driva lokala naturvårdsprojekt (LONA). Om du vill ha bidrag till ett LONA-projekt ska du anmäla det till din kommun som sedan lämnar in ansökan till Länsstyrelsen. Bidraget täcker högst hälften av kostnaderna i ett projekt.

Läs mer om:

Bidrag till värdefulla kulturmiljöer

EU:s lantbruksstöd

EU:s projektmedel för landsbygdsutveckling

Lokal naturvårdssatsning (LONA)

Sevärda kulturmiljöer

Detaljbild på runstenen i Nasta. Klicka på bilden för att komma till guiden över sevärda kulturmiljöer i Örebro län.

I Örebro län finns många intressanta och sevärda kulturmiljöer. Allt från mäktiga gravfält till välbevarade trästäder. Läs mer om sevärda kulturmiljöer i Örebro län!

Varje plats har sina egna berättelser. Dela berättelserna om dina platser och läs om andras på Riksantikvarieämbetets community Platsr