Kulturreservat i Örebro län

I Örebro län finns idag tre kulturreservat, varav ett som beslutats av Länsstyrelsen. De båda andra är kommunala kulturreservat

Foto Pershyttan

Domargården i Pershyttan. Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen

 

Gamla Pershyttans bergsmansby

Karlslund och Sommarro (Örebro kommun)