Kulturreservat i Örebro län 

I Örebro län finns idag tre kulturreservat, varav ett som beslutats av Länsstyrelsen. De båda andra är kommunala kulturreservat

Foto Pershyttan

Domargården i Pershyttan. Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen

 

Gamla Pershyttans bergsmansby

Karlslund och Sommarro (Örebro kommun)

 

 

 

 

Kontakta oss

Jonas Jansson
Plan och Kultur
Jonas punkt Jansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Jonas punkt Jansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248468
070-3673511
Mia Geijer
Plan och Kultur
Mia punkt Geijer snabela lansstyrelsen punkt se¤Mia punkt Geijer snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248463
072-5875019