Digital Agenda

Örebro län är bland de län som har bäst bredbandstäckning i landet. Hur kan vi använda våra nät och digital teknik för att minska miljöpåverkan, spara resurser och utveckla näringslivet?

Vårt samhälle står inför stora utmaningar. Det gäller bland annat vår miljö, våra företags konkurrensförmåga, en allt mer åldrande befolkning och utflyttning från landsbygden. Listan kan göras lång.  

Samarbete med myndigheter och organisationer

Syftet med en Digital Agenda är att uppnå ekonomiska och sociala vinster som är baserade på snabbt och ultrasnabbt internet. Arbetet med den Digitala Agendan genomförs i samarbete med Regionförbundet, Landstinget, Örebro Universitet och länets alla kommuner.

 Regional digital agenda