Örebro järnvägsstation

Foto på Örebro järnvägsstation Östra Bangatan
Stationsbyggnaden vid Örebro central är en av de många stationshus i landet som ritats av arkitekten A W Edelsvärd.

Järnvägen Hallsberg – Örebro stod klar 1862. Banan blev en viktig förbindelse mellan Västra stambanan (Stockholm – Göteborg) och den privata Köping – Hults järnväg. Stationsbyggnaden i Örebro uppfördes samtidigt med järnvägen och invigdes 1862.  

Edelswärds stationshus

Arkitekt till stationsbyggnaden var Adolf Wilhelm Edelsvärd. Denne var under åren 1855-1895 Statens järnvägars chefsarkitekt, vilket innebär att huvuddelen av Sveriges stationshus tillkommit under hans ledning. Edelsvärd var engagerad i tidens strävan att skapa modern arkitektur utifrån medeltida formspråk, men kom som arkitekt främst att få betydelse för träbyggande i de former som 1800-talets utvecklade sågverksteknik erbjöd. 

Välbevarat trots ombyggnader

Stationshuset är utvändigt relativt välbevarat, men visar också prov på senare tiders ombyggnader som speglar järnvägstrafikens utveckling i Örebro och i hela landet. Tillbyggnaderna gjordes efter ritningar av arkitekten Folke Zettervall. Byggnaden har under 1990-talet genomgått en utvändig upprustning samt en större invändig ombyggnad.

Vägbeskrivning

Örebro järnvägsstation ligger på Östra Bangatan 44 i norra delen av centrala Örebro, strax söder om korsningen Östra Bangatan - Västra/Östra Nobelgatan.


 Fakta

Örebro järnvägsstation är skyddad som byggnadsminne.

Skyddad år: 2005

Ägare: Jernhusen AB

 Ladda ner byggnadsminnesbeslut (pdf 62 kB)

 Karta över byggnadsminnet (pdf 0,8 MB)

Hitta till Örebro järnvägsstation, Östra Bangatan 44

Get Microsoft Silverlight