Program för kulturmiljövård i Örebro län 

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram består av tre delar. Del 1 och 2 ger en bred bakgrund till vår kulturhistoria och hur jordbruket utvecklats i länet. I del tre har vi beskrivit Länsstyrelsens uppdrag och prioriterade arbetsuppgifter inom kulturmiljövården.

Program för kulturmiljövård Del 1
Program för kulturmiljövård. Del 1
Del 1 Brukat och byggt i Örebro län beskriver hur forntid, jorden, berget, skogen och vattnet format vårt landskap och det samhälle vi lever i. Boken inleds med en betraktelse av David Damell. Tomas Ekman har på ett fängslande sätt beskrivit vår arkeologiska historia. Mia Geijer har tecknat en bild av hur länets spännande kulturmiljö kommit till.
Program för kulturmiljövård Del 2
Program för kulturmiljövård. Del 2
Del 2 Ett län med många landskap beskriver kulturgeografen Ulf Jansson utvecklingen av jordbruket i länet. Han har också delat in länet i regioner som på olika sätt har karaktäristiska former av odling.
Program för kulturmiljövård Del 3
Program för kulturmiljövård. Del 3
Del 3  Program för kulturmiljövård i Örebro län är själva programhandlingen. Programmet utgör den övergripande ramen för Länsstyrelsens kulturmiljövårdsarbete och vårt förhållande till andra organisationer som också arbetar med kulturmiljövård. Detaljutformningen av Länsstyrelsens årliga arbete styrs av vår verksamhets-planering och regleringsbrev, men också de händelser runt om i länet som direkt påverkar vårt arbete. Därför är programmet skrivet för att vara flexibelt.

Kontakta oss

Mia Geijer
Plan och Kultur
Mia punkt Geijer snabela lansstyrelsen punkt se¤Mia punkt Geijer snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248463
Jonas Jansson
Plan och Kultur
Jonas punkt Jansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Jonas punkt Jansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248468
070-3673511