Att störa homogenitet

Rasism, funkofobi, antisemitism, transfobi, islamofobi, antiziganism och homofobi får livskraft av föreställningar om kulturell renhet och idéer om ett homogent och idealiserat svenskt folk som tänkt, känt och varit lika. Samtalet, platsen och kulturen bör tillhöra alla oavsett livsstil, sexuell läggning, klass, kön, funktionsnedsättning eller ursprung.
Logo med texten "Att störa homogenitet"

I fyra konferenser som genomfördes i Örebro under hösten 2013 och våren 2014 var syftet att störa bilden av det homogena genom samtal och reflektioner som tog utgångspunkt i mångfaldsperspektiv, pluralism och normkritik.  De fyra konferensdagarna behandlade teman som hur språk kan användas för att för att inkludera eller exkludera, hur platser och miljöer kan inkludera eller stänga ute människor och vad som kan ske när olika mänskliga rättigheter hamnar konflikt. Den fjärde konferensen satte fokus på det professionella uppdraget och ansvaret. Museer, kulturarv, teatrar, bibliotek, skolan och politiken bidrar alla på sitt sätt att skapa olika slags berättelser om samhället. Vad innebär detta ansvar? Hur ska vi utveckla och förnya vårt arbete för mänskliga rättigheter och ett socialt hållbart samhälle?

Ta del av inspelade föreläsningar

Från och med den andra konferensen kan du ta del av föreläsningarna via vår kanal på Youtube.

Titta på inspelningarna från konferensserien Att störa homogenitet

Program till hela konferensserien i pdf, öppnas i nytt fönster