Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Publikationer från alla länsstyrelser

Publikationer från alla 21 länsstyrelser finns på vår portal lanstyrelsen.se.

Ta del av publikationer från alla länsstyrelser på portalen lansstyrelsen.se

Urval: Rovdjur, 2005Rensa urval
Din sökning gav 1 träffar
  • 2005:21 Stora rovdjur 2006-2008

    Förslag till regional förvaltningsplan och regionala delmål för antal och utbredning av varg, lodjur, björn och kungsörn. I denna regionala förvaltningsplan redovisar Länsstyrelsen inriktningen av den regionala förvaltningen av stora rovdjur samt anger regionala delmål för arternas antal och utbredning. Utgångspunkten är den nationellt beslutade rovdjurspolitiken enligt regeringens proposition Sa ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

    Kategori Djur & natur

    Ämnesområde Rovdjur

    2005_21_Forvaltningsplan_stora_rovdjur 2006-2008 (1 MB)

Träffar per ämne

Träffar per publikationstyp