Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Urval: Rovdjur, 2005Rensa urval
Din sökning gav 1 träffar
 • 2005:21 Stora rovdjur 2006-2008

  Förslag till regional förvaltningsplan och regionala delmål för antal och utbredning av varg, lodjur, björn och kungsörn.

  Länsstyrelsernas uppdrag har definierats i Naturvårdsverkets viltskadekungörelse, som anger att fredade och skadegörande arter skall kartläggas med avseende på beståndsstorlek och geografisk utbredning. Syftet med den regionala förvaltningsplanen är att bidra till arternas ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  Förvplan20050421.pdf

Träffar per ämne

Träffar per publikationstyp