Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Publikationer från alla länsstyrelser

Publikationer från alla 21 länsstyrelser finns på vår portal lanstyrelsen.se.

Ta del av publikationer från alla länsstyrelser på portalen lansstyrelsen.se

Urval: Rovdjur, 2005Rensa urval
Din sökning gav 1 träffar
 • 2005:21 Stora rovdjur 2006-2008

  Förslag till regional förvaltningsplan och regionala delmål för antal och utbredning av varg, lodjur, björn och kungsörn.

  Länsstyrelsernas uppdrag har definierats i Naturvårdsverkets viltskadekungörelse, som anger att fredade och skadegörande arter skall kartläggas med avseende på beståndsstorlek och geografisk utbredning. Syftet med den regionala förvaltningsplanen är att bidra till arternas ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  Förvplan20050421.pdf

Träffar per ämne

Träffar per publikationstyp