Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Urval: Skyddad bebyggelse, 2011Rensa urval
Din sökning gav 2 träffar
 • CENTRALA ÖREBRO. Fördjupad riksintressebeskrivning. Kulturhistorisk utredning

  Samhällsförändringar av olika slag gör att kulturmiljövårdens riksintressen åter har kommit i fokus i kulturmiljövårdsarbetet. Till detta kommer att länsstyrelserna gemensamt tillsammans med Riksantikvarieämbetet har valt att prioritera arbete med kulturmiljövårdens riksintressen och att samverka i arbetet med dem.

  Många organisationer har påtalat att de befintliga beskrivningarna av riksintre ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård, Planfrågor, Skyddad bebyggelse

  CENTRALA ÖREBRO. Fördjupad riksintressebeskrivning. Kulturhistorisk utredning (60 MB)

 • 2011:3 Bidrag till kulturmiljövård i Örebro län 2010

  Varje år fördelar Länsstyrelsen statliga bidrag till kulturmiljövård i länet. Det rör sig om vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, fornlämningar och kulturmiljöer. Bidraget är en värdefull möjlighet för Länsstyrelsen i Örebro att stödja ägare och förvaltare av kulturhistoriska miljöer runt om i länet i deras vård- och bevarandearbete. Bidraget kan också användas för at ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Kulturreservat, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  2011:3 Bidrag till kulturmiljövård i Örebro län 2010 (1 MB)