Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Publikationer från alla länsstyrelser

Publikationer från alla 21 länsstyrelser finns på vår portal lanstyrelsen.se.

Ta del av publikationer från alla länsstyrelser på portalen lansstyrelsen.se

Urval: Skyddad bebyggelse, 2011Rensa urval
Din sökning gav 2 träffar
 • CENTRALA ÖREBRO. Fördjupad riksintressebeskrivning. Kulturhistorisk utredning

  Samhällsförändringar av olika slag gör att kulturmiljövårdens riksintressen åter har kommit i fokus i kulturmiljövårdsarbetet. Till detta kommer att länsstyrelserna gemensamt tillsammans med Riksantikvarieämbetet har valt att prioritera arbete med kulturmiljövårdens riksintressen och att samverka i arbetet med dem.

  Många organisationer har påtalat att de befintliga beskrivningarna av riksintre ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård, Planfrågor, Skyddad bebyggelse

  CENTRALA ÖREBRO. Fördjupad riksintressebeskrivning. Kulturhistorisk utredning (60 MB)

 • 2011:3 Bidrag till kulturmiljövård i Örebro län 2010

  Varje år fördelar Länsstyrelsen statliga bidrag till kulturmiljövård i länet. Det rör sig om vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, fornlämningar och kulturmiljöer. Bidraget är en värdefull möjlighet för Länsstyrelsen i Örebro att stödja ägare och förvaltare av kulturhistoriska miljöer runt om i länet i deras vård- och bevarandearbete. Bidraget kan också användas för at ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Kulturreservat, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  2011:3 Bidrag till kulturmiljövård i Örebro län 2010 (1 MB)