Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Urval: Skyddad bebyggelse, 2008Rensa urval
Din sökning gav 2 träffar
 • 2008:11  Ett reformerat strandskydd i Örebro län

  Reformpaketet omfattar nio huvudsakliga förslag och ska ses som en helhetslösning för strandskyddsfrågorna i länet. Den grundläggande utgångspunkten i reformarbetet har givetvis varit att hitta den modell som bäst tillvaratar friluftslivets intressen och livsvillkoren för djur och växter. Andra viktiga målsättningar har varit att göra det enklare för medborgarna och att stärka legitimiteten för s ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (436 kB)

 • 2008:9 Handläggarstöd för strandskydd - Ett stöd för dig som arbetar med strandskyddsfrågor 

  Den här skriften har kommit till för dig som arbetar med strandskyddsfrågor och för dig som vill veta mer om strandskyddsregleringen. Skriften ger vägledning för handläggningen av strandskyddsärenden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (401 kB)