Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Publikationer från alla länsstyrelser

Publikationer från alla 21 länsstyrelser finns på vår portal lanstyrelsen.se.

Ta del av publikationer från alla länsstyrelser på portalen lansstyrelsen.se

Urval: Lantbruk & landsbygd, Djurhållning, Broschyrer/foldrarRensa urval
Din sökning gav 2 träffar
 • 2006:20 Vi satsar på djurvälfärd

  Den pågående strukturförändringen inom svenskt lantbruk ger upphov till nya frågeställningar och nya problem inom djurhållningen. Detta kräver ökad kunskap inom många områden. Länsstyrelsens satsning inom programmet Ökad djurvälfärd är ett sätt att möta behovet av ökad kunskap.

  Vi erbjuder dig rådgivning och kurser för att öka kunskaperna om djurens behov och välfärd. Alla aktiviteter är grati ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2006

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning

  Vi_satsar_pa_djurvalfard (309 kB)

 • 2006:6 Satsa på kalven

  Satsa på kalven - den är framtiden

  Hur kalven föds upp under mjölkperioden har stor betydelse för kalvens produktionsförmåga som vuxet djur. Det är viktigt att kalvens förmåga att växa och utvecklas tas tillvara på bästa sätt för att kalven ska växa upp till ett friskt och produktivt djur. I naturen vistas kon och kalven tillsammans i upp till ett år. Detta är oftast en omöjlighet i den modern ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2006

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning

  Satsa_pa_kalven (1 MB)

Träffar per publikationstyp