2012:13 Genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet 2007-2013 i Örebro län - Reviderad 2012

Löpnummer:
2012:13
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
81
Landsbygden - vår starka konkurrensfördel!

Vi i Örebro län har något som få andra har. En levande landsbygd som har nära till stadslivets utbud! Hos oss kan man bo i röd stuga med vita knutar, bara höra naturens ljud, ha sjöutsikt men ändå ha bredband och bara en kvart till staden och pendlingsavstånd till storstadsregioner.

Därför ser vi landsbygden som en resurs. Det är en tillgång och en av våra starkaste konkurrensfördelar när vi jämför oss med andra svenska och europeiska storstadsregioner!

Vårt län har en varierad natur med allt från slätter till vidsträckta skogar, från stora sjöar till små källflöden. Landsbygden med sina råvaror och naturtillgångar, natur- och kulturlandskapet är en tillgång.

Den här resursen vill vi förädla ytterligare. Med hjälp av Landsbygdsprogrammet finns det medel att ge stöd till goda idéer som leder till en levande landsbygd. Sammanlagt har vi i Örebro län 200 miljoner kronor för åren 2009 till 2013. Pengarna kommer både från EU och svenska staten. Landsbygdsprogrammet ska stötta landsbygdsföretag som vill investera och expandera, grupper av människor som vill satsa på utvecklingsprojekt inom Leader och lantbrukare och skogsbrukare som sköter landskapselement och satsar på att värna den biologiska mångfalden.
Kommentar: