2012:3 Projektrapport Mjölkkor på bete, planerad kontroll 2011

Löpnummer:
2012:3
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
5
Under sommaren 2011 genomförde Länsstyrelsen ett kontrollprojekt på länets mjölkgårdar avseende kravet om bete för mjölkkor. 95 mjölkproducerande besättningar kontrollerades. Djurskyddet på gårdarna var överlag gott. På fjorton gårdar fanns dock brister vad gäller beteskravet. I tretton besättningar hölls kvigor, över sex månader gamla, inne utan giltigt skäl. Inspektörernas uppfattning är att merparten av lantbrukarna i länet är väl förtrogna med kravet på bete för mjölkkor.
Kommentar: