2012:3 Projektrapport Mjölkkor på bete, planerad kontroll 2011 

Löpnummer:
2012:3 
Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
Under sommaren 2011 genomförde Länsstyrelsen ett kontrollprojekt på länets mjölkgårdar avseende kravet om bete för mjölkkor. 95 mjölkproducerande besättningar kontrollerades. Djurskyddet på gårdarna var överlag gott. På fjorton gårdar fanns dock brister vad gäller beteskravet. I tretton besättningar hölls kvigor, över sex månader gamla, inne utan giltigt skäl. Inspektörernas uppfattning är att merparten av lantbrukarna i länet är väl förtrogna med kravet på bete för mjölkkor.

Kontakta oss

Charlotte Fredriksson
Jordbruksstöd
Charlotte punkt franvaro700 punkt Fredriksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Charlotte punkt franvaro700 punkt Fredriksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248386
010-2248131