2011:12 Årsredovisning 2010

Löpnummer:
2011:12
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
154
En allt större framtidstro och en ekonomi i tillväxt kom på många sätt att prägla 2010, inte minst i Örebro län. Under 2010 vände utvecklingen för många av de företag som drabbades värst av krisen. Exempelvis nyanställde ArvinMeritor, Volvo CE och Atlas Copco personal under 2010. Outokumpu fortsatte sin miljardinvestering i Degerfors. Gruvnäringen har prospekterat flitigt i Örebro län. Postens nyetablering i Hallsberg summerar till 300-400 nya jobb. När Dagens Industri under hösten summerade årets gasellföretag så hade det gått mycket bättre för Örebro 2010 än 2009 – från en sjätteplats till en silvermedalj i andel nystartade företag och antalet sysselsatta ökar i dessa företag. 2010 blev också året då Örebro universitet, efter tio års förberedelser och uthålligt samarbete i länet, till sist fick klartecken för att bedriva läkarutbildning. I november togs också första spadtaget för Rättscentrum i Örebro, en samlokalisering för de rättsvårdande myndigheterna.

För Länsstyrelsen var 2010, som alla andra år, ett år av samordning, samarbete och samråd för att genomföra regeringens politik. Under året antog Länsstyrelsen devisen ”En samlande kraft!”. Det är genom att vara en samlande kraft som vi bäst kan leva upp till uppdraget att se till så att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden. Under året genomförde vi också en genomgripande omorganisation inom Länsstyrelsen för att på ett bättre sätt kunna ta emot och genomföra regeringens uppdrag och för att bli en bättre organiserad dialogpartner. Således är Länsstyrelsen nu organiserad i tre avdelningar, Avdelningen för samhälle, Avdelningen för miljö och Avdelningen för service.
Kommentar: