2011:25 Personsanering på skadeplats

Löpnummer:
2011:25
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
16
Personsanering av farliga ämnen inom skadeområde i Örebro län är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro läns landsting, Polismyndigheten i Örebro län, Räddningstjänsten Västerbergslagen, Räddningstjänsten i Nora, Räddningstjänsten i Lindesberg, Bergslagens räddningstjänst, Nerikes Brandkår och kemkoordinator från Räddningsverket

Under 2003 tillsatte Länsstyrelsen en styrgrupp för samordning av den CBRN-utbildning som Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och Räddningsverket tagit fram i samverkan för First Responders.
Kommentar: