2008:28 Personsanering av farliga ämnen inom skadeområde i Örebro län 

Löpnummer:
2008:28 
Publiceringsår:
2008 
Sidantal:
16 
Personsanering av farliga ämnen inom skadeområde i Örebro län är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro läns landsting, Polismyndigheten i Örebro län, Räddningstjänsten Västerbergslagen, Räddningstjänsten i Nora, Räddningstjänsten i Lindesberg, Bergslagens räddningstjänst, Nerikes Brandkår och kemkoordinator från Räddningsverket.

Utifrån gällande lagstiftning för sjukvård och räddningstjänst framkommer inget klart och entydigt ansvar för personsanering inom skadeområde. Därför har detta dokument, med en generell organisation inom skadeområdet med inriktning på samverkan, tagits fram. Även ansvarsförhållanden är fastlagda.

Trezonsindelningen av skadeområdet ligger till grund för den organisation inom skadeområdet som berörda myndigheter i Örebro län har kommit överens om.

Kontakta oss

Tiina Johansson
Beredskapsdirektör
Kommunikation och krisberedskap
Tiina punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Tiina punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248261