2008:17 Naturrum Tiveden – en förstudie 

Löpnummer:
2008:17 
Publiceringsår:
2008 
Sidantal:
41 
Förstudien har resulterat i ett innovativt förslag på naturum i nätverksform. Förslaget innebär att ett antal aktivitetscentr i området binds samman genom en bärande idé och genom gemensam service i form av marknadsföring, bokning etc. Fördelen är att fler platser i området exponeras för besökarna och att det lokala engagemanget tas tillvara och stärks. Nätverksmodellen är ett önskemål från lokalbefolkningen. Om länsstyrelsen beslutar sig för att utveckla denna modell får det konsekvenser för hur kommande fas bör läggas upp. Det får också konsekvenser för hur teman, lokalisering och fysisk gestaltning. Detta beskrivs närmare i denna rapport.

Kontakta oss

Henrik Josefsson
Art och vilt
Henrik punkt Josefsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Henrik punkt Josefsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248632
072-5589016