2007:38  Kommunikationshandbok - Länsstyrelsen i Örebro län

Människor som kommunicerar
Löpnummer:
2007:38
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
44
Det här är ett policydokument, men samtidigt en handbok i kommunikation för dig som arbetar på Länsstyrelsen i Örebro län. Tanken är att den ska kunna fungera som ett praktiskt stöd för dig i ditt dagliga arbete.

Kommunikation i olika former ägnar vi oss alla åt, varje dag. Antingen vi möter besökare i receptionen, skriver beslut, pratar i telefon, deltar i möten, skriver rapporter eller texter för vår webbplats. Målgrupperna och syftena varierar men kommunikationens syfte är alltid detsamma – att nå ut med ett budskap, så att det blir mottaget och uppfattat på rätt sätt. Samtidigt som kommunikation är det mest naturliga och grundläggande vi ägnar oss åt är det också något av det svåraste. Det är lätt att vi missförstår varandra. Därför är det så viktigt att vi tänker på hur vi kommunicerar. Vi behöver vara tydliga, öppna och leva oss in i andras situation och förutsättningar att ta till sig informationen. Fungerar kommunikationen blir relationerna bra och bra relationer är en förutsättning för trivsel, effektivitet och goda
resultat.
Kommentar: