2006:20 Vi satsar på djurvälfärd

Löpnummer:
2006:20
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
4
Den pågående strukturförändringen inom svenskt lantbruk ger upphov till nya frågeställningar och nya problem inom djurhållningen. Detta kräver ökad kunskap inom många områden. Länsstyrelsens satsning inom programmet Ökad djurvälfärd är ett sätt att möta behovet av ökad kunskap.

Vi erbjuder dig rådgivning och kurser för att öka kunskaperna om djurens behov och välfärd. Alla aktiviteter är gratis för lantbrukare och deras familjemedlemmar samt för anställda inom lantbruket. Finansieringen sker via EU och svenska staten.
Kommentar: