2004:36 Kommunrapport Örebro

Löpnummer:
2004:36
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2004
Sidantal:
49
Redovisning av resultaten av projektet MIFO-inventering av förorenade områden i Örebro län.

Länsstyrelsen i Örebro län bedriver, liksom övriga länsstyrelser, ett långsiktigt arbete för att identifiera, riskklassificera och efterbehandla förorenade områden i länet. Denna rapport sammanfattar en inventering av förorenade områden i Örebro kommun. Inventeringen har genomförts med medel från Naturvårdsverket. Inventeringsarbetet har utförts i samarbete med Örebro kommun med Ingvar Eriksson som projektledare och Karin de Beer och Andreas Bengtsson som inventerare. Inventeringen har genomförts under månaderna januari till april år 2003. Rapporten författades av Karin de Beer och Andreas Bengtsson.
Kommentar: