2002:23 Program för kulturmiljövård i Örebro län, del 3 

Löpnummer:
2002:23 
Publiceringsår:
2002 
Länsstyrelsens kulturmiljöprogram består av tre delar. Del 3  Program för kulturmiljövård i Örebro län är själva programhandlingen. Programmet utgör den övergripande ramen för Länsstyrelsens kulturmiljövårdsarbete och vårt förhållande till andra organisationer som också arbetar med kulturmiljövård. Detaljutformningen av Länsstyrelsens årliga arbete styrs av vår verksamhets-planering och regleringsbrev, men också de händelser runt om i länet som direkt påverkar vårt arbete. Därför är programmet skrivet för att vara flexibelt.

Kontakta oss

Mia Geijer
Plan och Kultur
Mia punkt Geijer snabela lansstyrelsen punkt se¤Mia punkt Geijer snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248463
072-5875019
Jonas Jansson
Plan och Kultur
Jonas punkt Jansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Jonas punkt Jansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248468
070-3673511