1996:29 Nyckelbiotoper i Hökhöjdens naturreservat, Hällefors 

Löpnummer:
1996:29 
Publiceringsår:
1996 
Sidantal:
17 
Dokumentation av nyckelbiotopsvärdena i naturreservarer Hökhöjden i Hällefors kommun. Nyckelbiotoper utgörs av skogar med långkontinuitet där man finner, eller har stark förväntan att finna, sällsynta arter som i övrigt trängts tillbaka av det moderna skogsbruket. Inventeringen kommer ligga till grund för länsstyrelsens arbete med revidering av naturreservatets skötselplan.

Kontakta oss

Henrik Josefsson
Art och vilt
Henrik punkt Josefsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Henrik punkt Josefsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248632
072-5589016