1996:29 Nyckelbiotoper i Hökhöjdens naturreservat, Hällefors

Löpnummer:
1996:29
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
1996
Sidantal:
17
Dokumentation av nyckelbiotopsvärdena i naturreservarer Hökhöjden i Hällefors kommun. Nyckelbiotoper utgörs av skogar med långkontinuitet där man finner, eller har stark förväntan att finna, sällsynta arter som i övrigt trängts tillbaka av det moderna skogsbruket. Inventeringen kommer ligga till grund för länsstyrelsens arbete med revidering av naturreservatets skötselplan.
Kommentar: