1996:28 Naturreservatet Näsmarkerna, inventering av signalarter och förslag på områden för fri utveckling

Löpnummer:
1996:28
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
1996
Sidantal:
21
Inventering för att dokumentera nyckelbiotopsvärden i naturreservatet Näsmarkerna i Nora kommun. Nyckelbiotoperna utgörs av skogar med lång kontinuitet där man finner, eller har stark förväntan att finna, sällsynta arter som i övrigt trängts tillbaka av det moderna skogsbruket.
Kommentar: