1996:28 Naturreservatet Näsmarkerna, inventering av signalarter och förslag på områden för fri utveckling 

Löpnummer:
1996:28 
Publiceringsår:
1996 
Sidantal:
21 
Inventering för att dokumentera nyckelbiotopsvärden i naturreservatet Näsmarkerna i Nora kommun. Nyckelbiotoperna utgörs av skogar med lång kontinuitet där man finner, eller har stark förväntan att finna, sällsynta arter som i övrigt trängts tillbaka av det moderna skogsbruket.

Kontakta oss

Henrik Josefsson
Art och vilt
Henrik punkt Josefsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Henrik punkt Josefsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248632
072-5589016