1996:23 Rövareberget, Karlskoga kn. Nyckelbiotoper 

Löpnummer:
1996:23 
Publiceringsår:
1996 
Sidantal:
11 
Inventering med syfte att dokumentera nyckelbiotopsvärdena i naturreservatet Rövarsbro skans i Karlskoga kommun.

Kontakta oss

Henrik Josefsson
Art och vilt
Henrik punkt Josefsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Henrik punkt Josefsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248632
072-5589016