1996:23 Rövareberget, Karlskoga kn. Nyckelbiotoper

Löpnummer:
1996:23
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
1996
Sidantal:
11
Inventering med syfte att dokumentera nyckelbiotopsvärdena i naturreservatet Rövarsbro skans i Karlskoga kommun.
Kommentar: