1996:20 Råmossen, Karlskoga kn. Nyckelbiotoper 

Löpnummer:
1996:20 
Publiceringsår:
1996 
Sidantal:
16 
Inventering med syfte att dokumentera nyckelbiotopsvärden i Råmossenområdet i Karlskoga kommun. Råmossenområdet ägs av naturvårdsfonden och avses avsättas som naturreservat.

Kontakta oss

Henrik Josefsson
Art och vilt
Henrik punkt Josefsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Henrik punkt Josefsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248632
072-5589016