1996:20 Råmossen, Karlskoga kn. Nyckelbiotoper

Löpnummer:
1996:20
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
1996
Sidantal:
16
Inventering med syfte att dokumentera nyckelbiotopsvärden i Råmossenområdet i Karlskoga kommun. Råmossenområdet ägs av naturvårdsfonden och avses avsättas som naturreservat.
Kommentar: