1996:19 Ugglehöjden, Lekebergs kn. Nyckelbiotoper

Löpnummer:
1996:19
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
1996
Sidantal:
8
Inventering med syfte att dokumentera nyckelbiotopsvärdena i naturreservatet Ugglehöjden i Lekebergs kommun. Inventeringen har utgjort underlag vid utarbetande av skötselplan för reservatet.
Kommentar: