Information tillgänglig för vidareutnyttjande - Öppna data

Här hittar du en del av den information vi har på Länsstyrelsen, både nationell och regional information. Du får använda informationen för vidareutnyttjande och vad du får göra beror på vilken information du nyttjar.

 

Vad är öppna data och psi? Hur påverkar det oss? Vad kan vi använda det till? Denna film från Örebro kommun ger dig en kort introduktion till begreppen och vad öppna data kan leda till.

Beslut

Beslut publiceras i sin helhet med undantag för information som lyder under sekretess eller innehåller personuppgifter vi inte kan dela med oss av.

I dagsläget publicerar vi bara beslut som rör tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen.

Information om beslut

Biotopkarteringsdatabasen

I Nationella Biotopkarteringsdatabasen lagras data från biotopkarteringar i hela landet. Systemet används för presentation och inmatning samt export av data.

Information om Biotopkarteringsdatabasen

Djurdata

Namn

Beskrivning 

Villkor 

Format

Rovdjursangrepp på tamdjur Statistik över rovdjursangrepp på tamdjur och utbetalda ersättningar och bidrag mellan år 2000-2013 Licens fri Microsoft XLSX
 Älgdatabasen Databas med statistik över fällda älgar under älgjakten och inrapporterad avskjutning. Licensfri Microsoft XLSX

Inkomna leverantörsfakturor

Information om alla inkomna fakturor till Länsstyrelsen i Örebro län. Själva fakturan finns inte med men all data om dem.

Information om leverantörsfakturorna och data

Kostnader för verksamheten

Vi publicerar tabeller över verksamhetens omkostnader. Filerna är sammanställs årsvis och är hämtade ur Länsstyrelsen i Örebro läns årsredovisning.

Tabeller över kostnader för verksamheten 

Landsbygds och lantbruksdata

Namn

Beskrivning 

Villkor 

Format

Resultat för enkät om Örebro läns landsbygd Resultatet av svaren från en öppen webbenkät om Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och Örebro läns landsbygd. Licensfri Microsoft XLSX

Länsstyrelsen i siffror

Vi publicerar tabeller över vår verksamhet, Medarebetare och ekonomi. Filerna är sammanställs årsvis och är hämtade ur Länsstyrelsen i Örebro läns årsredovisning.

Information och statistik för verksamheten

Naturdata

Namn

Beskrivning

Villkor

Format

Aktiviteter i utvalda naturreservat Sammanställning över naturreservat utifrån olika aktiviteter som kan göras i naturreservatet. Exempel paddling, ridning, vandring med mera.   Licensfri Microsoft XLSX
Fiskevatten i Örebro län Sammanställning över fiskevatten i länet, fiskarter, serviceinformation med mera. Licensfri Microsoft XLSX
Teman på utvalda naturreservat i Örebro län Sammanställning över en nationalpark och 76 av länets cirka 200 naturreservat utifrån olika teman. Exempel blommor, fåglar, fjärilar med mera.   Licensfri Microsoft XLSX

Kartbaserad data

Namn

Beskrivning

Villkor

Format

Länskarta Örebro Karttjänst där du kan söka geografisk information och göra analyser. Kartan kan sparas som Pdf-fil. Licensfri

PDF

Geodata från Länsstyrelserna En tjänst där du kan förhandsgranska dataset, studera tillhörande metadata och ladda ned dessa till din hårddisk. Licensfri med hänvisning shp/tab
WMS-tjänster från Länsstyrelserna En WMS (WebMapService) är en ISO-standard (ISO 19128) och som följer specifikationer i OGC Open Geospatial Consortium Licensfri med hänvisning WMS
Vindbrukskollen Vindbrukskollen är en kartbaserad webbtjänst om etablering av vindkraftverk i Sverige. Webbtjänsten kan användas för att söka information om vindkraftverk och omgivningarna runt om. Vindbrukskollen kan även användas som hjälpmedel inför en projektering och för att upprätta och lämna in ansökningshandlingar till rätt myndighet. Licensfri med hänvisning XML, Pdf

Representatio​n och lokaler

Vi publicerar tabeller över kostnader för representation och lokaler under ett år. Filerna är sammanställs årsvis och är hämtade ur Länsstyrelsen i Örebro läns årsredovisning.

Data om kostnader för representation och kostnader 

Statistik över ärenden

Vi publicerar tabeller över antalet ärenden under ett år. Filerna är sammanställs årsvis och är hämtade ur Länsstyrelsen i Örebro läns årsredovisning.

Information och statistik över ärenden

Vattendata

 

Namn

Beskrivning

Villkor

Format

 Kalkdatabasen Kalkdatabasen innehåller information om kalkningsverk-samhetens områden och kalkningar som genomförts eller planeras. Licensfri med hänvisning Microsoft XLSX

VISS-
VattenInformations-system Sverige
- API

VISS är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. I VISS kan du hitta information om klassning av vattnets kvalitet, miljöövervakning, föreslagna och genomförda åtgärder för att förbättra vattnets kvalitet.

Licensfri med hänvisning

XML, JSON, XLS, XLSX

VISS- VattenInformationssystem Sverige
- Uttag

VISS- uttag erbjuder miljödata som insamlas och används operativt inom vattenmyndig-heternas uppdrag enligt vatten-förvaltnings-förordningen.

Licens fri med hänvisning XLS, XLSX, CSV
 Djupkartor för länets sjöar Register för de sjöar och vattendrag där det finns djupkartor. Länk till respektive djupkarta finns i registret. Licensfri med hänvisning  PDF
 Åtgärder i Vatten Åtgärder i vatten innehåller fiskevårdsåtgärder och andra restaureringsåtgärder i vatten som gjorts för att återställa eller på annat sätt kompensera för mänsklig fysisk påverkan på vattendrag, sjöar och kustvatten. Systemet ska även vara Sveriges huvudsakliga register över fiskvägar. Licensfri med hänvisning   JSON

Webbdata

Namn

Beskrivning

Villkor

Format

Webbstatistik för lansstyrelsen.se/orebro under 2014 Detaljerad besöksstatistik för webbplatsen under 2014 Licensfri Microsoft XLSX
Webbstatistik för lansstyrelsen.se/orebro under 2013 Detaljerad besöksstatistik för webbplatsen under 2013 Licensfri Microsoft XLSX
Webbstatistik för lansstyrelsen.se/orebro under 2012 Detaljerad  besöksstatistik för webbplatsen under 2012 Licensfri Microsoft XLSX

Webbstatistik för lansstyrelsen.se/orebro under 2011

Detaljerad  besöksstatistik för webbplatsen under 2011

Licensfri

Microsoft XLSX

 

Årsarbetskrafter

Vi publicerar tabeller över antalet arbetskrafter under ett år. Filerna är sammanställs årsvis och är hämtade ur Länsstyrelsen i Örebro läns årsredovisning.

Information och data om antalet arbetskrafter under ett år