Upphandlingar

Handslag, foto: Mostphotos

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp av ett flertal varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen (2016:1145) om offentlig upphandling​. Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.

Våra aktuella upphandlingar

Våra aktuella upphandlingar med lagkrav på annonsering annonseras hos VISMA.

Hitta våra aktuella upphandlingar i VISMA (öppnas i nytt fönster)

I lämpliga fall annonserar vi även våra aktuella direktupphandlingar på webben.

Våra aktuella direktupphandlingar

Vad säger lagen om offentlig upphandling?

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

Information om upphandling från Konkurrensverket