Kampsportsdelegationen

Här har vi samlat pressbilder på de personer som ingår i Kampsportsdelegationen. Flera av bilderna är tagna av Christer och Dan Pöhner. Media har rätt att fritt använda bilderna där personen ifråga nämns. Glöm inte att namnge fotograf till bilden.

Kampsportsdelegationen prövar ansökningar om tillstånd att anordna kampsportsmatcher samt återkallar eventuella tillstånd.

Vi som ingår i Kampsportsdelegation

Kampsportsdelegation finns vid Länsstyrelsen i Örebro län. Kampsportsdelegationen består av:

• en ordförande
• en medicinsk sakkunnig
• en sakkunnig i idrott med ku​nskap om kampsporters regelverk

Regeringen har utsett Christian Groth till ordförande för Kampsportsdelegationen. Christian är verksam som chefsrådman och avdelningschef vid  Förvaltningsrätten i Stockholm. Som ersättare för ordföranden har regeringen utsett kammaråklagare Anne Sjöblom som tidigare har varit assessor på Svea hovrätt.

Länsstyrelsen har utsett överläkare Albert Hietala, specialist inom neurologi, verksam vid Neurologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Ersättare är Jan Lexell, överläkare Neurologi och Rehabiliteringsmedicin på Skånes universitetssjukhus i Lund och professor i rehabiliteringsmedicin på Lunds Universitet.

Länsstyrelsen har utsett Michael Sjölin som ordinarie idrottsligt sakkunnig, verksam som domare både nationellt och internationellt inom Kickboxning och Wushu och är för närvarande chef på Load Impact AB. Ersättare är Tomas Eriksson, verksam som President i det Internationella Innebandyförbundet och ledamot av Riksidrottsstyrelsen. 

 Länkar