Kjell Unevik vikarierande landshövding 

Länsråd Kjell Unevik är vikarierande landshövding i Örebro län från 1 april 2015 t.o.m 3 maj 2015.

Kjell Unevik

Kjell Unevik tillträdde som länsråd den 1 oktober 2009. Innan dess arbetade han som departementsråd på Näringsdepartementet.Kjell Unevik har tidigare varit regionchef för Företagarna i Örebro, Västmanlands och Värmlands län. Därefter jobbade han för organisationen på central nivå i Stockholm.

Kjell är vikarierande landshövding i väntan på att den nya landshövdingen, Maria Larsson, ska tillträda den 4 maj. 


Fakta

Landshövdingen är Länsstyrelsens myndighetschef och utses direkt av regeringen.

Landshövdingar infördes Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Kontakta Landshövdingen

Rose-Marie Frebran
Landshövding
tfn 010-224 87 00

Lill Svedberg
Chefssekreterare
tfn 010-224 87 11 

Ragnhild Christiansen
Koordinator (föräldraledig) 
tfn 010-224 87 01

Sten Renglin
Senior Advisor, presschef
tfn 0706-20 42 09

Martin Nordsten
Husfru Residenset Örebro Slott, landshövdingens chaufför
tfn 010-224 87 02

Ever Fält
Bitr. Husfru, Residenset Örebro Slott
tfn 010-224 87 05

 

Beställ skriften om Rose-Maries tid som landshövding

Från 1 september 2008 till 31 mars 2015 var Rose-Marie Frebran landshövding i Örebro län. I "Hövdingen", en 40-sidig tidning i formatet 17 x 24 cm  har vi samlat bilder och texter i ett axplock av Frebrans landshövdingejobb. Beställ skriften genom att klicka på bilden nedan. Ange antalet exemplar och leveransadress. Kostar inget, så länge den här texten finns kvar finns det kvar att beställa

Beställ Tackbok Rose-Marie Frebran

Beställ tackbok Rose-Marie Frebran

Landshövding Rose-Marie Frebrans CV

Rose-Marie Frebrans politiska karriär och uppdrag