Maria Larsson 

Maria Larsson är landshövding i Örebro län sedan den 4 maj 2015.

Maria Larsson

Maria Larsson är landshövding i Örebro län. Hon är den 39:e av regeringen utsedda landshövdingen i Örebro län sedan 1634. Maria Larsson tillträdde som landshövding i Örebro län 4 maj 2015. Innan dess var hon riksdagsledamot 1998-2014, förste vice partiordförande för Kristdemokraterna 2003-2015 samt biträdande socialminister 2006-2014. 

Läs mer om Maria under rubriken Bakgrund till vänster. 

 

Fakta
Landshövdingen är Länsstyrelsens myndighetschef och utses direkt av regeringen. Landshövdingar infördes Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Kontakta oss

Maria Larsson
Landshövding
Ledning
maria punkt i punkt larsson snabela lansstyrelsen punkt se¤maria punkt i punkt larsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248700
Sten Renglin
Landshövdingekansli
Sten punkt Renglin snabela lansstyrelsen punkt se¤Sten punkt Renglin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248703
070-6204209
Lill Svedberg
Chefssekreterare
Landshövdingekansli
lill punkt svedberg snabela lansstyrelsen punkt se¤lill punkt svedberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248711

Beställ skriften om Rose-Maries tid som landshövding

Från 1 september 2008 till 31 mars 2015 var Rose-Marie Frebran landshövding i Örebro län. I "Hövdingen", en 40-sidig tidning i formatet 17 x 24 cm  har vi samlat bilder och texter i ett axplock av Frebrans landshövdingejobb. Beställ skriften genom att klicka på bilden nedan. Ange antalet exemplar och leveransadress. Kostar inget, så länge den här texten finns kvar finns det kvar att beställa

Beställ Tackbok Rose-Marie Frebran

Beställ tackbok Rose-Marie Frebran