Maria Larsson

Maria Larsson är landshövding i Örebro län sedan den 4 maj 2015.
Maria Larsson

Maria Larsson är landshövding i Örebro län. Hon är den 39:e av regeringen utsedda landshövdingen i Örebro län sedan 1634 och tillträdde som landshövding i Örebro län 4 maj 2015. Innan dess var hon riksdagsledamot 1998-2014, förste vice partiordförande för Kristdemokraterna 2003-2015 samt biträdande socialminister 2006-2014.

Maria Larssons CV, (pdf)

Fakta

Landshövdingen är Länsstyrelsens myndighetschef och utses direkt av regeringen. Landshövdingar infördes Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Länets landshövdingar genom tiderna

 

Förfrågningar

Förfrågningar avseende landshövdingens medverkan vid olika möten och evenemang ställs till chefssekreterare Lill Svedberg via email lill.svedberg@lansstyrelsen.se.