Rose-Marie Frebran landshövding i Örebro län 

Rose-Marie Frebran är landshövding i Örebro län. Hon är den 38e av regeringen utsedda landshövdingen i Örebro län sedan 1634. Hon är samtidigt historisk som den första kristdemokratiska politiker som utsetts till landshövding i Sverige.

Rose-Marie Frebran
Foto: Christer Pöhner

Rose-Marie Frebran är landshövding i Örebro län sedan 1 september 2008. Hon föddes som Rose-Marie Brandin 1948 i Barkåkra i norra Skåne av föräldrarna Erik och Walborg som drev en diversehandel på landsbygden utanför Ängelholm. Hon flyttade som 17-åring till Stockholm där hon började på bibelskola inom Filadelfia.

Hon hade ett kringresande evangelistuppdrag under åren 1965-76, och var bland annat verksam i norra Lindesbergs kommun.

1976 började hon på Örebro missionsskola  och tog teologexamen i St. Paul, Minnesota i USA, där hon också arbetade som studentpastor.

Rose-Marie återvände till Örebro 1983 och träffade då arkitekten Hans Gunnar Fredriksson. Fredriksson + Brandin blev äkta makar året därpå och tog efternamnet Frebran. De har två vuxna söner, Rasmus och Svante.

Rose-Marie gav sig in i kommunpolitiken i mitten på 1980-talet och satt då i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Örebro. När hon sedan 1991 blev riksdagsledamot var hon även riksdagens tredje vice talman. Det var hon fram till 2002 då hon lämnade riksdagen för att bland annat sitta med i statliga Diskrimineringskommittén.

Under de senaste åren har många örebroare börjat förknippa henne mer med fotboll än med partipolitik, ordförande i ÖSK Fotbolls ideella styrelse som hon är.

Genom länken i rutan till höger om hennes CV kan ni se hennes karriär och uppdrag.

Fakta

Landshövdingen är Länsstyrelsens myndighetschef och utses direkt av regeringen.

Landshövdingar infördes Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Kontakta Landshövdingen

Rose-Marie Frebran
Landshövding
tfn 010-224 87 00

Lill Svedberg
Chefssekreterare
tfn 010-224 87 11 

Ragnhild Christiansen
Koordinator (föräldraledig) 
tfn 010-224 87 01

Sten Renglin
Senior Advisor, presschef
tfn 0706-20 42 09

Martin Nordsten
Husfru Residenset Örebro Slott, landshövdingens chaufför
tfn 010-224 87 02

Ever Fält
Bitr. Husfru, Residenset Örebro Slott
tfn 010-224 87 05

 

Beställ Tackbok Rose-Marie Frebran

Från 1 september 2008 till 31 mars 2015 var Rose-Marie Frebran landshövding i Örebro län. I skriften Hövdingen har vi samlat delar av Frebrans arbete. Beställ skriften genom att klicka på bilden nedan. Ange antalet exemplar och leveransadress. Skriften är kostnadsfri.

Beställ Tackbok Rose-Marie Frebran

Beställ tackbok Rose-Marie Frebran

Landshövding Rose-Marie Frebrans CV

Rose-Marie Frebrans politiska karriär och uppdrag