Maria Larsson 

Maria Larsson är landshövding i Örebro län sedan den 4 maj 2015.

Maria Larsson

Maria Larsson är landshövding i Örebro län. Hon är den 39:e av regeringen utsedda landshövdingen i Örebro län sedan 1634. Maria Larsson tillträdde som landshövding i Örebro län 4 maj 2015. Innan dess var hon riksdagsledamot 1998-2014, förste vice partiordförande för Kristdemokraterna 2003-2015 samt biträdande socialminister 2006-2014.  

Fakta

Landshövdingen är Länsstyrelsens myndighetschef och utses direkt av regeringen. Landshövdingar infördes Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Länets landshövdingar genom tiderna

Kontakta oss

Lill Svedberg
Chefssekreterare
lill punkt svedberg snabela lansstyrelsen punkt se¤lill punkt svedberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248711
072-5589109

Veckobrev

  Veckobrev Maria Larsson Länk till veckobrev

Beställ skriften om Rose-Maries tid som landshövding

Från 1 september 2008 till 31 mars 2015 var Rose-Marie Frebran landshövding i Örebro län. I "Hövdingen", en 40-sidig tidning i formatet 17 x 24 cm  har vi samlat bilder och texter i ett axplock av Frebrans landshövdingejobb. Beställ skriften genom att klicka på bilden nedan. Ange antalet exemplar och leveransadress. Kostar inget, så länge den här texten finns kvar finns det kvar att beställa

Beställ Tackbok Rose-Marie Frebran

Beställ tackbok Rose-Marie Frebran