Landshövding och länsledning

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses vanligtvis i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Länsrådet

Länsrådet leder det dagliga arbetet på länsstyrelsen och är landshövdingens ersättare när hon inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Förfrågningar

Förfrågningar avseende landshövdingen och länsrådets medverkan vid olika möten och evenemang ställs till chefssekreterare Lill Svedberg via email lill.svedberg@lansstyrelsen.se.