Landshövding och länsledning 

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, vilket kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern vid förordnandets slut. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Länsrådet

Länsrådet leder det dagliga arbetet på länsstyrelsen. Länsrådet är landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare för landshövdingen när denne inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter rekryteringsförfarande. 

Kontakta oss

Lill Svedberg
Chefssekreterare
Landshövdingekansli
lill punkt svedberg snabela lansstyrelsen punkt se¤lill punkt svedberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248711
072-5589109