Nyhetsarkiv   

Här kan du hitta nyheter och pressmeddelanden från Länsstyrelsen.

Sök efter nyheter med fritextfältet eller använd boxarna till höger.

Din sökning gav 842 träffar
 • Vem är det som har gjort en stor insats för jämställdheten?

  Foto: Mostphotos
  2014-11-27 Pressmeddelande:

  På måndag delar Örebro läns Kvinnolobby ut en särskild utmärkelse till någon, ännu hemlig person, som gjort stor skillnad för jämställdheten i Örebro län. Det behövs mod och envishet hos många för at...

 • Öppet residens på Örebro Slott

  Öppet residens på Örebro slott
  2014-11-26 Pressmeddelande:

  På lördag öppnar landshövding Rose-Marie Frebran åter dörrarna till sitt residens på Örebro slott. Mellan kl. 13.00 och 16.00 kan den som vill få en kopp kaffe och en saffransbulle, en pratstund med l...

 • Nu förstärks samhällets insatser mot våld i nära relationer

  Foto: Länsstyrelserna
  2014-11-20 Pressmeddelande:

  Samhället ska bli bättre på att gripa in och förhindra våld i nära relationer. Därför har kommuner och landsting fått ett utökat och tydligare ansvar. På måndag arrangerar Länsstyrelsen och Socialst...

 • Fjäderfän ska hållas inomhus

  Foto: Mostphotos
  2014-11-18

  Jordbruksverket har fattat beslut om restriktioner för svenska fjäderfän. Anledningen är de fall av fågelinfluensa som förekommit bland fjäderfän i Tyskland, Holland och Storbritannien.

 • Distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd

  Foto: Mostphotos
  2014-11-17

  För dig som jobbar med föräldrastöd finns möjlighet till distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd. Sista anmälningsdag till vårens kurser är den 19 december.

 • Hälsans betydelse för en framgångsrik etablering

  Foto: Länsstyrelsen i Örebro
  2014-11-17 Pressmeddelande:

  En god hälsa är en god förutsättning för att den som kommer som ny till Sverige ska komma in i samhället, få utbildning och arbete. Ändå är hälsan sällan i fokus för diskussionen om invandrares etable...

 • Nytt nummer av Fiber till landsbygden

  Nyhetsbrev Fiber till Landsbygden
  2014-11-14

  Ytterligare medel till bredband. Regionförbundet och fyra kommuner har nyligen beslutat att satsa ytterligare ca 7,5 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad i länets landsbygder.

 • Om unga män och manligt våld

  Foto: Mostphotos
  2014-11-12 Pressmeddelande:

  Unga män står för en stor del av våldet i dagens samhälle. Av alla som misstänktes för misshandelsbrott 2011 var nästan hälften, 46 procent, män mellan 15 och 29 år. I morgon, torsdag, bjuder Länsstyr...

 • Ny i Sverige – vilken service finns i kommunen?

  Foto: Mostphotos
  2014-11-10

  Att hitta rätt och användbar information om landets kommuner kan vara svårt för den som är ny i Sverige. Nu har länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända utvecklats. Al...

 • Klimatanpassning sparar pengar i framtiden

  Brandman. Foto: Mostphotos.
  2014-11-10 Pressmeddelande:

  Det förändrade klimatet riskerar att leda till stora kostnader för samhället i framtiden. Ju mer förberedda vi är, desto lägre blir kostnaderna som följer i spåren av häftiga skyfall och skogsbränder....

 • Maskulinitet i förändring

  Dokumentation från Maskulinitet i förändring
  2014-11-07

  Missade du vår konferens om maskulinitet och makt? Inom konferensserien Maskulinitet i förändring hålls årligen en konferens där maskulinitet diskuteras. Nu har vi samlat bilder och intryck från dagen...

 • Nytt nummer av Gröna Bladet

  Logotyp Gröna Bladet
  2014-11-06

  Landsbygdsfrågor - viktiga för hela kommunen. Lindesbergs kommun är en av 13 pilotkommuner i Tillväxtverkets projekt för utveckling av service på landsbygden. En nyckelperson i arbetet är Christer Ka...

 • Samråd – vad tycker du?

  Kollage
  2014-11-01

  Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem v...

 • Miniminivåer för rovdjur

  varg
  2014-10-30

  Naturvårdsverket har i dag fastställt miniminivåer för varg och björn. När det gäller varg så skiljer sig Naturvårdsverkets beslut väsentligt från det förslag som de mellansvenska viltförvaltningsdele...

 • Nytt nummer av Ekologiskt lantbruk

  Nytt nummer av Ekologiskt lantbruk
  2014-10-30

  Senaste nytt om jordbrukarstöden inför 2015. Kurser och andra aktiviteter.

 • Livsmiljöer för hackspettar och tjäder säkras i nya naturreservat

  Tjäder. Foto: Mostphotos.
  2014-10-30 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har beslutat om 15 nya naturreservat i Örebro län. De nya reservaten är utspridda i hela länet och tillsammans omfattar de stora skogsområden där arter som tretåig hackspett, tjäder, bom...

 • Alla helgons helg - kortare öppettid på fredag

  löv
  2014-10-30

  På lördag är det Alla helgons dag. Dagen innan, på fredag den 31 oktober, har vi därför öppet kl. 08.00-12.00.

 • Nytt nummer om rovdjur i Örebro län

  varg
  2014-10-27

  Förberedelser pågår för vinterns inventering. Och vad händer när vargrevir förändras? Nytt nummer av Rovdjur i Örebro län är ute nu.

 • Med rötterna på Afrikas horn

  Foto: Mostphotos
  2014-10-27 Pressmeddelande:

  I Sverige har ungefär 100 000 svenskar sina rötter på Afrikas horn. Ungefär en fjärdedel av dessa kommer från Eritrea. På onsdag arrangerar Länsstyrelsen en föreläsning om Eritreas historia, religion,...

 • Nytt nummer av Miljöråd för lantbrukare

  Miljöråd för lantbrukare
  2014-10-23

  Gulrost på vete och rågvete förekommer som olika raser. Det har betydelse för vilka vete- och rågvetesorter som är motståndskraftiga eller mottagliga.

Träffar per nyhetstyp