Ingen förlängd jakttid för licensjakt varg

Länsstyrelsens ansökan om förlängd jakttid avslogs av Naturvårdsverket.

Länsstyrelserna i Örebro län och Värmlands län ansökte den 8 februari om undantag från Naturvårdsverkets föreskrifter för att kunna förlänga jakttiden för den tidigare beslutade licensjakten på varg. 

På torsdagen den 11 februari kom beslut från Naturvårdsverket som inte medger ett sådant undantag eftersom de inte anser att det finns tillräckligt starka skäl.

Läs mer om ansökan om förlängd jakttid