Förvaltningsrättens dom om vargjakt överklagas

Länsstyrelsen i Örebro län överklagar förvaltningsrättens dom om vargjakt.

Den 12 februari kom förvaltningsrättens dom som upphävde Länsstyrelsens beslut om vargjakt i vinter. Syftet med överklagandet är att få klarhet vilken bevisning som behövs för att styrka ett beslut om vargjakt. Förvaltningsrättens dom är nu överklagad till Kammarrätten, som får ta ställning till om de ger prövningstillstånd.

Överklagande av Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 12 februari 2016