Bete gynnar rödlistade arter

Naturreservatet Näsmarkerna mellan Nora och Karlskoga har sedan länge varit känt för sin rika svampflora. I en ny rapport från Länsstyrelsen framgår att hela 380 arter har observerats här, varav 38 är rödlistade.

Flera av svamparna ingår i nationella åtgärdsprogram för att de inte ska utrotas. Rapporten är resultatet av 40 år observationer.

Näsmarkerna har besökts av svampexperter sedan 1960-talet. Rapportens författare Mikael Jeppson har tillsammans med sin far, Jörgen Jeppson, regelbundet besökt området under fyrtio år, 1974–2014.

– En sådan lång observationsserie i ett begränsat område är unik i mykologiska sammanhang, säger Inger Holst, koordinator för åtgärdsprogram för hotade arter vid Länsstyrelsen i Örebro län.  

Att så många olika arter funnits i Näsmarkerna under den här perioden är nära förknippat med människans påverkan. Månghundraårig tradition av bete avverkning för husbehov har präglat skogen. Genom minskat bete och större avverkningar har skogen förändrats. De ursprungliga svamparna har minskat i antal, viket också lett till att de hamnat på den nationella rödlistan.

Bete gynnar svampar

Sedan 2010 är delar av Näsmarkerna inhägnat med stängsel och nötkreatur betar här. Effekterna på markvegetationen har inte låtit vänta på sig. Markskiktet är ljusare och mer uppluckrat, vilket sannolikt gynnar svamparna. En direkt synbar effekt har varit att slät taggsvamp dök upp hösten 2014. Rapporten kommer att fungera som en bas i Länsstyrelsens fortsatta skötsel och utvärderingen av densamma i området

Rapporten

Svampar i Näsmarkernas naturreservat

Pressbild

Slät taggsvamp

Ange fotokälla Länsstyrelsen

Fakta

Att en art är rödlistad betyder att den riskerar att dö ut i Sverige. Naturreservatet Näsmarkerna bildades 1982 och ligger i Nora kommun, längs västsidan av sjön Älvlången. Stora delar av området vilar på en berggrund av urkalk.