Vargjakten kan starta efter beslut i Kammarrätten

Idag kom beslut från Kammarrätten som innebär att licensjakten på varg får starta. Tills vidare gäller det beslut som Länsstyrelsen fattat och som Naturvårdsverket fastställt, som innebär att maximalt 12 vargar i två revir utanför Nora får jagas fram till den 15 februari.

Jakten skulle ha startat den 9 januari, men Förvaltningsrätten beslutade den 8 januari att beslutet om licensjakt tills vidare inte fick verkställas. Beslutet överklagades bland annat av Länsstyrelsen och nu har Kammarrätten kommit fram till att jakten kan påbörja.  

– Nu sker ett intensivt arbete på Länsstyrelsen så att vi snabbt får ut besked till alla jaktledare att licensjakten får påbörjas, säger Mariana Skoglund, enhetschef för Art och vilt på Länsstyrelsen i Örebro län. 

Fakta om jakten

Jaktområdet omfattar vargreviren Nora och Mårdshyttan, nordväst om Nora. Målsättningen med jakten är att minska tätheten av varg där den är som störst. I norra delen av Örebro län har antalet revir ökat de senaste åren. Jakten får starta en timme före soluppgång och pågå en timme efter solnedgång fram till och med den 15 februari. Jakten avbryts om 12 vargar skjutits innan den 15 februari.  

Länsstyrelsens fältpersonal har inventerat jaktområdet. De prover som har analyserats hittills visar inte på några spår på någon genetiskt värdefull varg vistas i området. Om en genetiskt viktig varg upptäcks avbryts jakten.  

Jaktledare ska anmäla sig till Naturvårdsverkets jaktkortsregister eller till Länsstyrelsen. Vid ensamjakt är den enskilde jägaren jaktledare med rapporteringsansvar.  

När en varg har skjutits ska detta anmälas till Länsstyrelsen. Under pågående jakt är jaktledaren skyldig att ringa Länsstyrelsens telefonsvarare minst en gång i timmen, för att höra om hur många vargar som fällts. Jaktledare och övriga jägare uppmanas också att ansluta sig till systemet RovSMS, som snabbt samlar och sprider information om hur jakten fortlöper. Detta för att miniminera risken att för många djur skjuts.  

Information om jakten uppdateras kontinuerligt

Följ hur många vargar som skjutits genom att ringa vår telefonsvarare som uppdateras kontinuerligt. Telefonnumret är 070-186 50 27.  

För mer information om jakten

Enhetschef Mariana Skoglund, 010-224 86 38.
Avdelningschef Magnus Eklund, 010-224 87 40 eller 070-619 39 19.