Tolv vargar fällda i årets licensjakt

På torsdagen föll den tolfte vargen i årets licensjakt i Örebro län. Jakten som genomförts i två revir utanför Nora har pågått sedan den 16 januari. Licensjakten kunde pågå fram till den 15 februari men eftersom hela kvoten på tolv vargar är uppfylld så avbryts jakten tidigare.

Jakten omfattade två revir, Nora och Mårdshyttan, nordväst om Nora.  

– Snön som kommit de senaste dagarna har skapat bra spårförhållanden vilket underlättat jaktens genomförande, säger Mariana Skoglund, enhetschef för Art och vilt på Länsstyrelsen i Örebro län.  

Målsättningen med jakten var att minska tätheten av varg där den är som störst. I norra delen av Örebro län har antalet revir ökat de senaste åren.   Länsstyrelsens fältpersonal inventerade jaktområdet innan jakten startade. De prover som analyserats före jakten visade inte spår av att någon genetiskt värdefull varg fanns i området. Vargarna skickas till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) för analys.    

För mer information om jakten

Enhetschef Mariana Skoglund, 010-224 86 38.

Avdelningschef Magnus Eklund, 010-224 87 40 eller 070-619 39 19.