Samverkan kring flyktingsituationen i Örebro län

Ett samarbete för att gemensamt hantera flyktingsituationen pågår i Örebro län. Länsstyrelsen håller fortlöpande samverkansmöten för kommuner och berörda myndigheter kring flyktingsituationen.

– Länsstyrelsen har ett uppdrag från regering och riksdag att bidra till att flyktingpolitik och integration ska fungera i länet. Nu när flyktingströmmarna är extrema, är det därför nödvändigt att vi tar initiativ och samlar kommuner och andra organisationer, säger landshövding Maria Larsson.

Antalet platser ses över

I nuläget råder ingen akut brist på mottagningsplatser i Örebro län, men kommunerna ser på uppdrag av Migrationsverket över möjligheterna att få fram fler platser om antalet nyanlända flyktingar ökar.

– Det är ett svårt läge när vi inte vet hur många som kommer, eller när de kommer. Just nu ser vi över beredskapen för att vara redo om antalet flyktingar ökar, säger Tiina Johansson, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Örebro län.   

I den budgetproposition som regeringen la fram i dag har Länsstyrelsen fått särskilda medel för att underlätta flyktingmottagandet och för att få kommuner att kunna erbjuda platser för ensamkommande barn, asylsökande och invandrare med uppehållstillstånd.

Kontakt:

För frågor som rör samverkan i länet, kontakta beredskapsdirektör Tiina Johnasson, 010-224 82 61, 070-558 99 48.

För frågor som rör Länsstyrelsens fortsatta arbete med nyanlända och budgetpropositionen, kontakta enhetschef PO Mörn, 010-224 86 00, 070-691 40 41.    


 Länkar

Läs mer om Länsstyrelsens arbete med integration

Migrationsverket

Information om Sverige – webbportal för den som är ny i Sverige. Information på flera språk.