Vargjakt i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län har idag tagit beslut om jakt på varg. Örebro län är ett av de vargtätaste länen i landet. För att minska koncentrationen av varg har Länsstyrelsen beslutat om jakt på 12 vargar den kommande vintern. Vargreviren Mårdshyttan och Nora i norra delen av länet ingår i jakten.

Jakten, som är en så kallad licensjakt, startar den 9 januari 2015 och pågår till den 15 februari 2015. Om 12 vargar skjutits innan den 15 februari avbryts jakten.  

Omkring 20 procent av landets vargar finns i Örebro län. Målet med den nationella rovdjurpolitiken är att minska antalet vargar i de län där det finns mest vargrevir. Samtidigt ska rovdjursförvaltningen skapa förutsättningar för en livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus.  

I den norra delen av länet, där de utpekade reviren Mårdshyttan och Nora finns, har antalet vargrevir ökat under senare år. Av länets 12 revir ligger 9 där.  

– Det utpekade jaktområdet berörs av ett av länets mest fårtäta områden, vilket också vägts in i beslutet. Vi vet också att det är svårt att förvalta älgstammen i området, säger Mariana Skoglund, enhetschef för Art och vilt på Länsstyrelsen.  

Enligt den senaste inventeringen från vintern 2013-2014, finns det ingen genetiskt viktig varg i området. För att en varg ska vara genetiskt viktig ska den vara antingen invandrad eller första generationens avkomma från en invandrad varg.  

Tidigare har Naturvårdsverket tagit beslut om vargjakt. Från och med i år är beslutet om vargjakt delegerat till Länsstyrelsen.

Länkar

Beslut om licensjakt efter varg i Örebro län 2015

Karta över reviren

Förvaltningsplan för stora rovdjur i Örebro län 2014-2019

 

Läs mer om länsstyrelsens arbete med rovdjur


 Förvaltningsplan för stora rovdjur

Förvaltningsplan