Skyddsjakt på varg i Åtorp

Länsstyrelsen har idag den 19 september beslutat om skyddsjakt på den varg som rivit får under morgonen på en gård utanför Åtorp, mellan Laxå och Degerfors. Fårägaren hittade tre döda får i sin hage i morse och ytterligare ett får fick avlivas på grund av sina skador.

Länsstyrelsen bedömer att det finns risk för fler angrepp och fattar därför beslut om skyddsjakt i ett område från Åtorp och ett par mil norrut, mot länsgränsen till Värmland. För karta se beslutet.

På andra sidan länsgränsen, söder om Kristinehamn, har Länsstyrelsen i Värmland redan tagit beslut om skyddsjakt på varg. Där har en eller flera vargar rivit tamdjur vid tre tillfällen under perioden 2 juni till 10 september. Det senaste angreppet i Värmland var endast ett par kilometer från morgonens angrepp i Åtorp.

Det beslut som Länsstyrelsen i Örebro län fattat idag gäller fram till den sista september. Skyddsjakten upphör också om en varg skjutits antingen i Örebro län eller i Värmlands län före den sista september.

När Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt utses en jaktledare. Dagens beslut om skyddsjakt i Örebro län innebär att den jaktledare som redan utsetts av Värmlands län, även får till uppgift att leda jakten i Örebro län.