Vargpar utsläppt i Tivedens nationalpark

Två vargar flyttades av Naturvårdsverket i tisdags och onsdags från ett renskötselområde i Norrbottens län. Vargarna är av finsk-ryskt ursprung och anses vara genetiskt värdefulla i arbetet med att minska inaveln i den svenska vargstammen.

Naturvårdsverket har i dag meddelat att vargarna släpptes ut i Tivedens nationalpark.

Vargarna har lämnat utsläppsplatsen och befinner sig för närvarande inte i Örebro län

Läs mer i Naturvårdsverkets pressmeddelande.