Varg med skabb avlivad

Ytterligare en varg med skabb har avlivats i det så kallade Loka-reviret mellan Hällefors och Karlskoga. Det är den fjärde vargen som avlivats på grund av skabb det senaste halvåret.
Vargen som avlivades var angripen av skabb.

Sedan juli 2012 har tre skabbangripna vargar skjutits i området av lokala jägare efter samråd med Länsstyrelsen. Vargarna har avlivats av djurskyddskäl med stöd av jaktförordningens § 40b.

- Sjukdomen orsakar pälsavfall och irriterande sårbildningar i huden vilket gör att smittade djur får svårt att skaffa sig föda och hålla värmen. Sjukdomen resulterar ofta i att djuren svälter eller fryser ihjäl, ett plågsamt sätt att dö på, säger rovdjurshandläggare Per Wedholm.

Vargen som fälldes under tisdagen 1 januari var en årsvalp hane. Länsstyrelsens naturbevakare har hämtat vargen för vidare transport till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA i Uppsala.

För mer information: Per Wedholm, rovdjurshandläggare, 019 – 19 35 96, 070-387 88 62.