Varg avlivad efter angrepp mot får

Den 9 augusti strax före kl 7 på morgonen dödades sex får av en varg i en fårhage i Grönbo, Lindesberg. Två av fåren fick avlivas och ytterligare ett 7:e får är under observation. Vargen stannade kvar i hagen och avlivades av fårägaren med stöd av §28 i jaktförordningen.

Fårägaren anmälde händelsen till Länsstyrelsen som skickade en besiktningsman för att undersöka platsen. Länsstyrelsen gör bedömningen att det inte föreligger någon misstanke om brott.

Vargen har överlämnats till polisen som ansvarar för vidare transport till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, för rutinmässig undersökning.

För mer information

Kjell Johansson, naturbevakare vid Länsstyrelsen i Örebro län, 072-58 60 395